Eskilstuna.nu Den officiella besöksguiden

Trafikinformation

Vi rekommenderar att du tar dig till festivalen till fots, cykel eller via kollektivtrafik. Vi har placerat ut tillfälliga cykelparkeringar i anslutning till festivalen för att göra det enkelt för dig som cyklar.

Avstängningar biltrafik

Hamngatan stängs av för biltrafik mellan Nybron och Faktorigatan för att skapa ett sammanhängande festivalområde och möjlig göra plats för tivoli, knallar och utställare. Strandgatan mellan kyrkrondellen och rondellen vid Hotell Bolinder Munktell stängs av mellan fredag och lördag.