Eskilstuna.nu Den officiella besöksguiden

Om oss

Destination Eskilstuna AB är Eskilstuna kommunkoncerns samlade kraft för att i bred samverkan med näringslivet, föreningsliv och akademi positionera Eskilstuna som en attraktiv ort för boende, studier, besök, arbete och investeringar.

Bolagets övergripande mål är att verka för att Eskilstuna ska vara ett starkt platsvarumärke och stimulera hållbar tillväxt i form av fler arbetstillfällen inom besöksnäringen och kreativa näringar. Bolaget ska därigenom bidra till att kommunen uppnår de övergripande målen Attraktiv stad och landsbygd samt Fler jobb.

Destination Eskilstuna AB arbetar inom fyra affärsområden; platsvarumärke, möten, evenemang och destinationsutveckling. Bolaget är en del av Eskilstuna kommunkoncern.

Dokument

Till höger finner du Destination Eskilstunas Årsredovisning för 2015 och 2016, samt vår miljöpolicy.

Sponsring

Sponsring är en viktig och integrerad del i marknadskommunikationen i Eskilstuna kommunföretag AB och dess dotterbolag. Sponsring ses som en av många åtgärder för att stärka bolagen och marknadsföra Eskilstuna kommun som etablerings- och destinationsort. Vill du söka sponsring? Kontakta Eskilstuna Kommunföretag.

Kontaktuppgifter

Du når oss enklast via mail. Samtliga mailadresser följer formen förnamn@eskilstuna.nu.

Kontakt