Eskilstuna.nu Den officiella besöksguiden

Destinationsutveckling

Tillsammans skapar vi attraktiva och väl fungerande resmål. Vi ser till att förbättra kvaliteten på de besöksmål vi redan har och arbetar aktivt för att skapa nya. Vi utvecklar och kvalitetssäkrar befintliga produkter (bo, äta, göra, uppleva) och försöker bidra till att nya skapas. Syftet med destinationsutvecklingen är att få alla intressenter inom besöksnäringen att gemensamt stärka destinationens konkurrenskraft.

Besöksevolutionsdagen 2017

Artiklar

Välkommen till en fartfylld eftermiddag torsdagen den 28 september med tema tillväxt genom paketering av landsbygdens tillgångar. Dagens talare kommer att inspirera oss till nya former av samarbeten mellan besöksnäring, mat-, natur- och kulturaktörer samt hur dessa samarbeten kan ge dig nya och fler besökare! Datum: 28 september 2017 Tid: 12:00-16:30 Plats: Sagasalongen, Torshälla Kostnad...

Lokala utvecklingsprojekt

Artiklar

Destination Eskilstuna har det strategiska och operativa ansvaret för att driva destinationsutveckling. Vi äger inga besöksmål, utan arbetar i bred samverkan med lokala aktörer, akademi, olika stödfunktioner för nyföretagande och näringsliv. Vi samarbetar ock...

Regionala utvecklingsprojekt

Artiklar

Samarbeten mellan kommuner och länsorganisationer är en förutsättning för framgångsrik destinationsutveckling. Turister bryr sig sällan om var kommun- och länsgränser börjar och slutar. Tillsammans med kommuner, länsorganisationer och besöksnäring i Mälar...

4 mälarstäder lanserar digital turismkarta

Artiklar

Den 3 juli lanseras en första digital version av den gemensamma turismkartan Mälardalskartan. Kartan ger en samlad bild över Eskilstuna, Västerås, Enköping och Strängnäs upplevelse- och turismutbud. Turismansvariga i kommunerna Eskilstuna, Västerås, Enköpin...

Tillväxtmotorn Besöksnäring

Artiklar

Tillväxtmotorn Besöksnäring är ett skräddarsytt utvecklingsprogram för företag som vill växa inom besöksnäringen. Tillväxtmotorn Besöksnäring är ett affärsutvecklingsprogram för dig som vill utveckla och växa ditt företag. Under 12 månader erbjuds du...