Eskilstuna.nu Den officiella besöksguiden

Destinationsutveckling

Tillsammans skapar vi attraktiva och väl fungerande resmål. Vi ser till att förbättra kvaliteten på de besöksmål vi redan har och arbetar aktivt för att skapa nya. Vi utvecklar och kvalitetssäkrar befintliga produkter (bo, äta, göra, uppleva) och försöker bidra till att nya skapas. Syftet med destinationsutvecklingen är att få alla intressenter inom besöksnäringen att gemensamt stärka destinationens konkurrenskraft.

Lokala utvecklingsprojekt

Artiklar

Destination Eskilstuna har det strategiska och operativa ansvaret för att driva destinationsutveckling. Vi äger inga besöksmål, utan arbetar i bred samverkan med lokala aktörer, akademi, olika stödfunktioner för nyföretagande och näringsliv. Vi samarbetar också med regionala och nationella organisationer och myndigheter, med målet att skapa förutsättningar för lokal tillväxt inom ...

Besöksevolutionsdagen 2016

Göra

Besöksevolutionsdagen genomfördes för första gången 29 november 2016. Dagen fokuserade på tillväxt i besöksnäring genom internationalisering, digitalisering och samverkan. Evenemanget lockade en nationell publik och totalt deltog cirka 80 personer. Besökse...

Tillväxtmotorn Besöksnäring

Artiklar

Tillväxtmotorn Besöksnäring är ett skräddarsytt utvecklingsprogram för företag som vill växa inom besöksnäringen. Tillväxtmotorn Besöksnäring är ett affärsutvecklingsprogram för dig som vill utveckla och växa ditt företag. Under 12 månader erbjuds du...