Eskilstuna.nu Den officiella besöksguiden

  • Nyårsfirande

  • Kent förhandslyssning

  • Springpride 10-årsjubileum

  • Internationell Matmarknad med lunch DJ

  • Å-loppet

  • RIX FM Festival

  • Eskilstuna Parkfestival

  • Gainesville Eskilstuna

Evenemang

Destination Eskilstuna har det strategiska och operativa ansvaret för att utveckla Eskilstuna som evenemangsstad och ska verka för att Eskilstuna ska bli mer evenemangsvänligt och främja evenemangsklimatet. Bolaget ska i samverkan med närings- och föreningsliv arbeta med produktutveckling inom området och bidra till utvecklingen av de kreativa näringarna som har bäring på evenemang och besöksnäringen.

Genom att värva evenemang och möten samt genom samarbeten och marknadsföringsinsatser på privat- och affärsmarknaden attraherar vi fler besökare till Eskilstuna.

Vi gör Eskilstuna evenemangsvänligt genom tydlig struktur och genom att skapa en väg in till Eskilstuna som evenemangsstad.

Vi genomför strategiskt viktiga evenemang för Eskilstuna och har uppdraget att omsätta Eskilstuna kommunkoncerns Evenemangsstrategi.