Eskilstuna.nu Den officiella besöksguiden

Styrelsen

Styrelsen för Destination Eskilstuna AB representerar bolagets ägare. Styrelsen består för innevarande verksamhetsår av följande ledamöter:

Styrelseordförande:
Mats Bengtsson, VD, Sparbanken Rekarne

Vice ordförande:
Sarita Hotti, (S)

Ordinarie ledamöter:
Eric Johansson, VD, Sundbyholms Slott
Carina Lewin, VD, Calles, Restaurang P2, Restaurang V5
Anette Rogers, VD, Rådgers AB
Eva Karlsson, VD, BAMconsult
Göran Petterson, VD, Vilsta Sporthotell
Mia Forslöv, VD, Eventool

Suppleanter:
Roger Pihl, Ägare, Pihls
Mathias Stjärnström, VD, Klara Vision

Lekmannarevisor:
Leif Jilsmo (M)

Lekmannarevisorsuppleant:
Rasmus Haglund (SD)

Länktips: