Eskilstuna.nu Den officiella besöksguiden

KomTek

KomTek är en teknik- och entreprenörskola i kommunal regi som funnits i Eskilstuna sedan 2004. Hos KomTek har barn och unga från 6 år möjligheten att lära sig grunder i teknik genom att skapa, bygga och konstruera.  De erbjuder skolprogram, kurser och lovaktiviteter samt inspirationsdagar och fortbildning för lärare.

KomTek har under våren flyttat till nya lokaler på Careliigatan 14. De ljusa och trevliga lokalerna är utformade för att ta emot skolklasser och mindre grupper som vill hålla på med teknik.

Varje år deltar omkring 6 000 barn, unga och vuxna i någon av KomTeks aktiviteter.

Se komteks hemsida för aktuella aktiviteter.