Eskilstuna.nu Den officiella besöksguiden

Långbergsparken

Långbergsparken är Eskilstunas första allaktivitetspark, här vistas man över generationsgränserna oavsett vem man är.

Parken som invigdes 2018 kan nyttjas på många olika sätt och attraherar personer i olika åldersgrupper. Här inspireras man till lek och rörelse samtidigt som motoriken sätts på prov och utvecklas. Det är också en plats för samvaro och nya möten.

Parken har många olika aktivitetsytor som:

 • parkourpark
 • lekytor
 • två olika utegym, ett enklare och ett lite svårare
 • fotbollsplan
 • basketplan
 • boulebanor
 • en scen
 • en grillplats
 • 60 meters löparbana
 • studsmattor och hoppkullar
 • musikbox

Långbergsparken ligger strax bakom grundskolan Skiftingehus.