Eskilstuna.nu Den officiella besöksguiden

  • Museibutiken

Eskilstuna konstmuseum

Upplev konsten på Eskilstuna Konstmuseum. Här hittar du allt från modern till historisk konst samt en rolig museibutik – perfekt för att hitta unika presenter.

Eskilstuna konstmuseum är en mötesplats för människor och konsten och ligger i den historiska stadsdelen Munktellstaden, i Bolinder Munktells före detta kugghjulsverkstad. Här finns permanenta samling, tillfälliga utställningar med samtida konst och konsthantverk, pedagogisk verksamhet, Svenskt barnbildsarkiv, programverksamhet och museibutik.  I anslutning till museet ligger restaurang P-2.

Eskilstuna konstmuseums permanenta samling

Eskilstuna konstmuseums samling består av verk från 1600-talet till idag, huvudsakligen nordisk och nordeuropeisk konst, med tyngdpunkten på svenskt 1900-tals måleri. I basutställningen med konst ur samlingen visas ungefär 200 verk av bland andra: Vera Nilsson, Carl Larsson, Emil Österman, Hannah Ryggen, Lars Lerin, Lena Cronqvist, Sven X:et Erixson, Astrid Sylwan, Carl Johan De Geer, Frida Fjellman, Otto G Carlsund och Siri Derkert. Museet är ett av Sveriges äldsta konstmuseum som öppnade utanför storstäderna.