Eskilstuna.nu Den officiella besöksguiden

  • Fältstationen RördrommenFoto: Eskilstuna flygplats

Fältstationen Rördrommen

Fältstationen Rördrommen har tillkommit genom ett samarbete mellan naturskyddsföreningarna och de ornitologiska föreningarna i Eskilstuna och Strängnäs. Sedan 2002 ingår också Eskilstuna Biodlareförening i samarbetet. Fältstationen har fått sitt namn på grund av läget vid Sörfjärden som är ett av Europas kärnområden för rördrom. I området har Lars Broberg bedrivit inventeringsarbete sedan 1945. Rördrommen administreras av Eskilstuna Naturskyddsförening.
Sörfjärden blev februari 2002 skyddat av FN som RAMSAR-område.