Eskilstuna.nu Den officiella besöksguiden

  • Gravfälten i TumboFoto: Sörmlands museum

  • Gravfälten i TumboFoto: Sörmlands museum

Gravfälten i Tumbo

På gravfälten i Tumbo har man funnit flera anmärkningsvärda fynd från tidig vikingatid till exempel bronsspänne, en figurprydd urna och fragment av glasbägare.

I Tumbo socken finns ca 1 700 registrerade fornlämningar. Spridda rösegravar från bronsåldern förekommer, men huvuddelen av alla fornlämningar ligger inom de 23 gravfält, vilka till största delen troligen tillhör yngre järnåldern. Mellan Tumbo kyrka och Husby by ligger ett av Sveriges största gravfält av högtyp, omfattande omkring 480 gravar.