Eskilstuna.nu Den officiella besöksguiden

  • Husby-Rekarne kyrka

    Foto: Guje Lindeborg

Husby-Rekarne kyrka

Husby-Rekarne kyrka är en kyrkobyggnad i Husby-Rekane församling. Den är belägen mellan Skogstorp och Hållsta samhällen. En näraliggande sockenstuga är från 1700-talet och ett kyrkstall från 1800-talet.

Kyrkan uppfördes i romantisk stil på 1100-talet. En sakristia försedd med tegelvalv uppfördes norr om koret  på 1300-talet eller 1400-talet. Ett vapenhus vid södra sidan uppfördes på 1400-talet. Vid slutet av medeltiden försågs kyrkorummets innertak med valv. Ett gravkor söder om koret tillkom 1643. 1738 – 1739 förlängdes kyrkan åt väster och ett nytt kyrktorn byggdes som ersatte ett medeltida torn.