Eskilstuna.nu Den officiella besöksguiden

  • Foto: Jäder kyrka

Jäders Kyrka

Den första kyrkan som byggdes på platsen var troligen en s.k. stavkyrka i trä och byggdes vid mitten av 1000-talet. Under 1100-talet uppfördes dock en romansk stenkyrka på samma plats som den gamla träkyrkan en gång legat. Under 1600-talet kom området runt kyrkan i släkten Oxenstiernas ägo, och farfadern till den senare under 1600-talet mycket berömde rikskanslern Axel Oxenstierna lät bygga ett gravkor i Jäders kyrka.

Sedan 1659 har inga förändringar i kyrkans byggnadskropp gjorts vilket gör att kyrkan har flera unika element bevarade än idag. I kyrkan finns också fler mycket speciella och vackra föremål. Det magnifika altarskap, levererat från Jan Bormans atelje och förvärvat av Axel Oxenstierna 1655, är ett exempel.

Församlingens övriga kyrkor är Barva kyrka, Hammarby kyrka, Kjula kyrka, Sundby kyrka och Vallby kyrka. Se gärna hemsidan för information om våra kyrkor.