Eskilstuna.nu Den officiella besöksguiden

  • Foto: Eskilstuna Kommunfastighet

  • Foto: Eskilstuna Kommunfastighet

STIGA Sports Arena

Den 3 juni invigdes Eskilstunas nya arena, STIGA Sports Arena. Arenan ligger i det gamla historiska kvarteret Munktellstaden och är avsedd för idrott, konserter samt större mässor.

Huvudarenan rymmer 3700 sittplatser och är delbar för att få fler användningsområden. Arenan är cirka 15 600 kvadratmeter, och har fyra fullstora träningsplaner (20 x 40 m) tack vare en ridåvägg i huvudarenan. Tre teleskopläktare gör att antalet sittplatser kan varieras mellan 3200 och 3700 beroende på olika regler för nationella och internationella tävlingar.

HållbarEvolution

Arenan har en hög miljöprofil såväl i utformning som under arrangemang. Den klassas i nivå guld för Miljöbyggnad vilket innebär lägre energianvändning och krav på val av byggmaterial för att minimera miljöpåverkan.