Eskilstuna.nu Den officiella besöksguiden

  • Torshälla kyrka

    Foto: Ove Georgsen

  • Torshälla kyrka, koret

    Foto: Kim Pilhjerta

Torshälla kyrka

Torshälla kyrka är byggd vid den gamla offerplatsen Torsharg. Mälardalen kristnas på 1000-talet och troligt är att man på offerplatsen bygger en liten träkyrka

Kyrkan är en Romansk stenkyrka som uppfördes på 1100-talet i romansk stil. Kyrkan har både kor och långhus som är förbundna med varandra genom en triumfbåge.

När Torshälla fick sina stadsrättigheter 1317 och staden växte så blev kyrkan för trång. Det innebar att kyrkan byggdes ut och förlängdes åt väster med ett nytt långhus. Det gamla långhuset blir kor och en vägg sätts upp mot det äldsta koret.

På 1400-talet tillkommer vapenhus och tornrum. Man slår dessutom valv och kallar till sig den unge målaren Albertus Pictor, då boende i Arboga, för att dekorera valven. Endast det östligaste valvet blir målat. Mest omtalad är bilden av Abraham som fäster ett par brillor på näsan, troligen den äldsta avbildningen av glasögon i Sverige. Målningarna har varit överkalkade men tas fram vid restaureringen 1911-12.

Gör gärna en vandring i kyrkan med hjälp av informationsblad som du hittar inne i kyrkan på bokbordet. Eller kontakta Eskilstuna Tourist Information för att hyra en egen guide för  en visning/stadsvandring av Torshälla inklusive kyrkan.