Eskilstuna.nu Den officiella besöksguiden

  • Tumbo Kyrka

Tumbo Kyrka

Tumbo kyrka tillhör Hällbyförsamling med Tumbo och Råby-Rekarne. Tidigare har den varit sockenkyrkan i Tumbosocken. Kyrkan ligger en mil väster om Eskilstuna och strax väster om riksväg 56 mellan Hällbybrun och Kvicksund. Vid Kyrkan finns sex runstenar.

 

Kyrka tillhör den tidigaste gruppen romanska kyrkor och är mycket välbevarad. Intressanta byggnadsdetaljer visar att ett äldre byggnadsskede förekommit. Stenkyrkan uppfördes någon gång på 1100-talet och består av långhus med kor och absid i öster samt torn i väster. I norr finns en sakristia och i söder ett vapenhus som båda tillkom på 1400-talet. Under senmedeltiden försågs kyrkorummets tak med valv. Kyrkan har haft ett högt torn som bröts ned 1734. Det nuvarande kyrktornet byggdes 1742-1744.