Eskilstuna.nu Den officiella besöksguiden

  • Strömsholms slott

    Foto: Gomer Svahn

Strömsholms slott

Strömsholms slott är ett av Sveriges åtta kungliga slott och ligger cirka tre mil från Eskilstuna i angränsande länet Västmanland. Gustav Vasa lät uppföra en borg vid mitten av 1500-talet. Vasaborgen revs dock till stora delar vid slutet av 1660-talet.

Vid denna tid ingick Strömsholm i den grupp egendomar som disponerades av riksänkedrottning Hedvig Eleonora. Det var på Hedvig Eleonoras initiativ som det gamla slottet revs och det nya började uppföras.

Drottningens sängkammare står idag som ett betydande exempel på svensk inredningskonst vid den gustavianska tidens början. Av stort intresse är även den Kinesiska matsalen med vävspända väggar med målningar i kinesisk stil utförda av den kände tapetmålaren Lars Bolander. Kungliga resenärer övernattade gärna här på resor söderut och än idag är slottet med de gröna omgivningarna ett omtyckt utflyktsmål.

Till slottets sevärdheter hör 1700-talsinredningar och en betydande samling svenskt måleri. Här finns också ett slottskafé som ligger i den byggnad som ursprungligen var slottets kök, ritat av Carl Hårleman år 1731.