Eskilstuna.nu Den officiella besöksguiden

Laddat – om vapen tillverkade i Eskilstuna

Mellan 1813 och 2010 tillverkades över två miljoner vapen i Eskilstuna. Många av dem i huset som idag är stadsmuseet. Utställningen Laddat, berättar om fyra av dessa vapen, från tillverkning till användning. Bilden vidgas även till att diskutera Sverige som vapenproducent och teman som krig och fred.

Med ledorden kontrast, mångfacetterat och tänka/känna, bjuder utställningen in till reflektion kring frågor om krig och fred, vapenexport, och om Gevärsfaktoriets betydelse för Eskilstuna. Målsättningen är att utställningen ska uppmuntra besökaren att tänka, känna och reflektera. Tilltalet i utställningen utgår från den tänkta målgruppen gymnasieungdomar.

Laddat är ännu en etapp i utvecklingen av Eskilstuna stadsmuseums basutställningar. Rent rumsligt är den också en ny del av byggnaden som har renoverats och byggts om till utställningslokal. Vi ser den vapenhistoriska delen som en naturlig och oskiljaktig del av Eskilstuna stads historia, även om de flesta i dag inte identifierar staden som en vapentillverkare eller "vapenstad".

Eskilstuna stadsmuseums ordinarie öppettider är onsdag-söndag 11.00-16.00. Avvikelser kan förekomma. Se hemsidan för aktuella öppettider.