Eskilstuna.nu Den officiella besöksguiden

Om oss

Destination Eskilstuna AB är Eskilstuna kommunkoncerns samlade kraft för att positionera Eskilstuna som en attraktiv ort för boende, studier, besök, arbete och investeringar. Arbetet ska ske i bred samverkan med näringslivet, föreningsliv och akademi. 

Bolagets övergripande mål är att verka för att Eskilstuna ska vara ett starkt platsvarumärke och stimulera hållbar tillväxt i form av fler arbetstillfällen inom besöksnäringen. Bolaget har även ett ansvar för att stimulera tillväxt inom de delar av kulturella och kreativa näringar, som har en koppling till besöksnäring och evenemangsstrategin. Bolaget ska därigenom bidra till att kommunen uppnår de övergripande målen Attraktiv stad och landsbygd samt Fler jobb.

Destination Eskilstuna AB arbetar inom fyra affärsområden; platsvarumärke, möten, evenemang och destinationsutveckling. Bolaget är en del av Eskilstuna kommunkoncern.

Bolagsstämmor i kommunala bolag avseende räkenskapsåret 2019

Med anledning av pågående Coronavirus-pandemi kommer årets bolagsstämmor inte att vara öppna för allmänheten.

Den som önskar ställa frågor till de kommunala bolagen, om dess verksamhet, ges möjligheten att skicka dessa skriftligen till anders.andersson@eakf.se eller anu.hellman@eakf.se. Svar kommer att lämnas till frågeställaren skriftligen. Frågor och svar kommer även att publiceras på aktuellt bolags hemsida.

Det går även bra att beställa årsredovisningar för räkenskapsåret 2019. Protokoll från stämman kommer att publiceras på respektive bolags hemsida.

Press

Du hittar Destination Eskilstunas pressmeddelanden i vårt nyhetsrum på MyNewsDesk. Där har du även möjlighet registrera dig för att vara säker på att inte missar några nyheter.

Mer läsning

Som bifogade dokument på den här sidan finner du Destination Eskilstunas Årsredovisning för 2015, 2016 och 2017. Du finner även Eskilstuna Kommunföretags hållbarhetsredovisning 2018 som gäller för Eskilstuna Kommunföretag och samtliga dotterbolag, där Destination Eskilstuna ingår.

Sponsring

Sponsring är en viktig och integrerad del i marknadskommunikationen i Eskilstuna kommunföretag AB och dess dotterbolag. Sponsring ses som en av många åtgärder för att stärka bolagen och marknadsföra Eskilstuna kommun som etablerings- och destinationsort. Vill du söka sponsring? Kontakta Eskilstuna Kommunföretag.

Kontakt

 • Maria Ringström

 • Destinationsstrateg
 • 0721-88 90 29
 • maria@eskilstuna.nu
 • Carl Sjölander

 • Marknadsassistent
 • carl@eskilstuna.nu
 • Åsa Rönnholm (Tjänstledig)

 • Turistinformatör
 • Susanna Thörn

 • Dataskyddsombud
 • dataskyddsombud@eskilstuna.nu

Covid-19: Information till företagare

Artiklar

För att stödja dig som företagare här i Eskilstuna listar vi löpande länkar med information, åtgärder som vidtas av Eskilstuna kommun, men även från nationellt håll, på den här sidan. Många företag och verksamheter inom besöksnäring och kreativ kulturell näring upplever en snabb markant nedgång i sina verksamheter med anledning av covid-19 utbrottet. På den här sidan hittar ...