Eskilstuna.nu Den officiella besöksguiden

DeNeF Ekonomisk förening

Destination Eskilstuna Näringsliv Ekonomisk Förening (DeNeF) har bildats. Föreningens syfte är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen för att öka Eskilstunas attraktionskraft.

Föreningens mål är att vara ett oberoende aktivt nätverk som verkar för bättre förutsättningar för Eskilstunas näringsliv samt att bidra till att marknadsföra Eskilstuna kommun som arbetsplats, handelsplats, bostadsort och besöksmål. Föreningens vision är att Eskilstuna växer och stärker näringslivet.

Vem kan vara medlem?

Föreningen vänder sig till organisationer, företag, föreningar och myndigheter som i sina verksamheter har nytta av en ökad tillströmning av besökare till
Eskilstuna kommun. En besökare kan exempelvis vara en turistande familj, en affärsresande eller en besökande till släktingar och vänner.

Oavsett vilket bransch eller näring ni verkar inom har ni nytta av att kommunen får fler besökare. I ett större sammanhang gynnas företag, organisationer, föreningar och myndigheter. Föreningen vänder sig således inte enbart till företag och organisationer inom turismnäringen.