Eskilstuna.nu Den officiella besöksguiden

Destinationsutveckling

Tillsammans skapar vi attraktiva och väl fungerande resmål. Vi ser till att förbättra kvaliteten på de besöksmål vi redan har och arbetar aktivt för att skapa nya. Vi utvecklar och kvalitetssäkrar befintliga produkter (bo, äta, göra, uppleva) och försöker bidra till att nya skapas. Syftet med destinationsutvecklingen är att få alla intressenter inom besöksnäringen att gemensamt stärka destinationens konkurrenskraft.

Lokala utvecklingsprojekt

Artiklar

Destination Eskilstuna har det strategiska och operativa ansvaret för att driva destinationsutveckling. Vi äger inga besöksmål, utan arbetar i bred samverkan med lokala aktörer, akademi, olika stödfunktioner för nyföretagande och näringsliv. Vi samarbetar också med regionala och nationella organisationer och myndigheter, med målet att skapa förutsättningar för lokal tillväxt inom ...

Regionala utvecklingsprojekt

Artiklar

Samarbeten mellan kommuner och länsorganisationer är en förutsättning för framgångsrik destinationsutveckling. Turister bryr sig sällan om var kommun- och länsgränser börjar och slutar. Tillsammans med kommuner, länsorganisationer och besöksnäring i Mälar...

4 mälarstäder lanserar digital turismkarta

Artiklar

Den 3 juli lanseras en första digital version av den gemensamma turismkartan Mälardalskartan. Kartan ger en samlad bild över Eskilstuna, Västerås, Enköping och Strängnäs upplevelse- och turismutbud. Turismansvariga i kommunerna Eskilstuna, Västerås, Enköpin...