Eskilstuna.nu Den officiella besöksguiden

  • Eskilstuna Convention Bureau

Eskilstuna Convention Bureau

Eskilstuna Convention Bureau är ett kostnadsfritt och neutralt stöd för dig som vill arrangera ett framgångsrikt möte. Vi ser till att ditt möte planeras och genomförs på ett professionellt sätt. Vi underlättar arbetet för dig genom att vara mäklare mellan mötesplanerare och de lokala aktörerna inom mötesindustrin i Eskilstuna. Vi tar fram förslag och preliminärbokar mötesanläggningar, boendealternativ, aktiviteter och upplevelser. Vi finns med från planering till beslut om att genomföra mötet i Eskilstuna. Du tar sedan beslut om du vil arrangera mötet själv eller om du vill ta hjälp av en professionell kongressarrangör.

Eskilstuna Convention Bureau är en del av Destination Eskilstuna AB och är en icke vinstdrivande organisation. Genom en strategisk värvning av nationella såväl som internationella möten bidrar vi till en positiv utveckling, tillväxt och marknadsföring av destinationen som helhet.