Eskilstuna.nu Den officiella besöksguiden

Miljöarbete

Destination Eskilstuna AB är miljödiplomerat enligt Svensk Miljöbas miljöledningssystem. Vårt miljöarbete omfattar projekt och aktiviteter med anknytning till vår verksamhet i företaget. 

Genom kontinuerliga APT (veckovisa arbetsplatsträffar), samtal med besökare och leverantörer hjälps vi åt att föra miljöarbetet framåt i företaget och i näringen. Vi ställer krav på miljö och hållbarhet i de samarbeten vi ingår i och vi arbetar med att underlätta för våra samarbetspartners att göra hållbara val.

Relaterad information: