Eskilstuna.nu Den officiella besöksguiden

Miljöarbete

Destination Eskilstuna AB är miljödiplomerat enligt Svensk Miljöbas miljöledningssystem. Vårt miljöarbete omfattar projekt och aktiviteter med anknytning till vår verksamhet i företaget. 

Genom kontinuerliga APT (veckovisa arbetsplatsträffar), samtal med besökare och leverantörer hjälps vi åt att föra miljöarbetet framåt i företaget och i näringen. Vi ställer krav på miljö och hållbarhet i de samarbeten vi ingår i och vi arbetar med att underlätta för våra samarbetspartners att göra hållbara val.

Bifogade dokument

Destination Eskilstuna ägs till 100 % av Eskilstuna kommunkoncern. Under rubriken “dokument” på den här sidan finner Miljöpolicy för Eskilstuna Kommun, som omfattar Destination Eskilstuna. Där kan du också ta del av vår Miljöberättelse för 2018.

Relaterad information