Eskilstuna.nu Den officiella besöksguiden

  • Foto: Pierre Pocs

  • Springprideparaden

    Foto: Pierre Pocs

Springpride

Vi tackar alla inblandade, besökare och artister för en fantastisk festival! Årets festival var den 12:e i ordningen, och den första som RFSL Eskilstuna arrangerat.

Press

Arrangörer

Springpride 2018 arrangeras av RFSL Eskilstuna med stöd av Destination Eskilstuna. Samarbetsparters till evenemanget är Eskilstuna Kommunkoncern, Munktell Science Park, Eskilstuna Energi & miljö, Eskilstuna Kommunfastighet, Eskilstuna Logistik och Etablering, ABF Eskilstuna, Vita Huset, Sensus, Nordic Wellness och Svenska kyrkan i Eskilstuna.