Eskilstuna.nu Den officiella besöksguiden

  • Barva kyrka

Barva kyrka

Vid 1000-talets slut fanns troligen en träkyrka i Barva. Vid 1100-talet påbörjades bygget av en stenkyrka. Under 1400-talet byggdes ett vapenhus vid långhusets sydvästra sida. Vid mitten av 1600-talet förlängdes kyrkan till sin nuvarande längd och försågs med en ny sakristia. Vid slutet av 1700-talet planerade man att förlänga kyrkan ytterligare. 1796 – 1797 uppfördes istället korsarmar åt norr och kyrkan fick därmed sin nuvarande korsform. Samtidigt förstorades sakristian och vapenhuset från 1400-talet revs. Kyrkorummets platta trätak ersattes med tunnvalv av trä. Den nuvarande interiören är resultatet av en genomgripande restaurering 1942.