Eskilstuna.nu Den officiella besöksguiden

  • Fors kyrka

    Foto: Per Groth

Fors kyrka

Eskilstunas äldsta kyrka, Fors kyrka, ligger i centrala Eskilstuna vid Eskilstunaåns västra strand och uppfördes under mitten av 1000-talet på initiativ av munken S:t Eskil.

Den gamla träkyrkan ersattes redan på 1000-talet av en romansk stenkyrka. Delar av den gamla träkyrkan finns kvar i den norra och västra väggen.
Vapenhuset byggdes till under 1600-talet då den fick sin nuvarande form. Om du besöker kyrkan, stanna gärna upp i vapenhuset och höj blicken mot det klassiska skeppet som hänger i taket.

Fors kyrka fick sitt namn efter sin vackra placering längs ån. Den tillhör Eskilstuna församling i Strängnäs stift. Sannolikt har den varit stiftskyrka för ett område bestående av västra Södermanland, södra Västmanland och östra Närke.

Tornet, med sina kyrkklockor, byggdes under 1400-talet och fungerade som försvar och utkikstorn mot inkräktare uppströms i Eskilstunaån.
En stor ombyggnad av kyrkans orgel genomfördes år 1999 av firman Walter Thür Orgelbyggen i Torshälla.
S:t Eskilsfönstret, representerar S:t Eskils levnadshistoria och är skapat av Bengt Olof Kälde som är en av Europas främste kyrkokonstnär